බැසිල් ජී එල් ගේ පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ගෙන සමාව ඉල්ලයි

මහින්ද රාජපක්ෂ  මහතාට ජනාධිපති ධූරය අහිමිවීමේ වගකීම තමන් භාරගන්නා බව හිටපු අමාත්‍ය අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා යළිත් අද ප්‍රකාශ කළා. ඒ අපේ පොදුජන පෙරමුණ පක්ෂයේ මාධ්‍ය සාකච්ජාවකට එක්වෙමින්. එහිදී තමන් පක්ෂයේ පලමු සාමාජිකයා ලෙස පක්ෂ සාමාජිකත්වය ලබාගත් බවයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කළේ. පෙර රජයේ වැරදි යළි සිදු නොවන පාලනයක් ගොඩනැගීමට කටයුතු කරන බවද බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න