භූ කම්පනයෙන් පසු නවසීළන්ත මුහුදේ අලුත් දූපත් මතුවෙලා

නවසීලන්තයට බලපෑ ප්‍රබල භූ කම්පනයෙන් අනතුරුව එරට දකුනු කලාපයේ මුහුදු තීරයේ ස්ථාන රැසක උස වෙනස්වී තිබෙනවා. ඩේලි මේල් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කළේ ඇතැම් ස්ථානවල මුහුදේ මීටර 2ක් පමණ උස වැලි පර්වත මතුව ඇති බවයි. එම ස්ථානවල මුහුදේ උස අඩි 2ක් පමණ ඉහල යාම මේ වන විට පර්යේෂකයින්ගේද අවධානයට ලක්ව තිබෙනවා.
මීට පෙර මුහුදේ නොපැවැති දූපත් වැනි ස්ථාන රැසක්ම නවසීලන්ත දකුණු මුහුදේ නිර්මාණය වී ඇති බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.
එම ස්ථාන භූ කම්පනයෙන් පසු නිර්මාණය වූ දූපත් වන අතර එයින්ම කම්පනයේ ප්‍රබලත්වය ප්‍රකාශ වන බවයි පර්යේෂකයින් ප්‍රකාශ කළේ.
මේ එවන් අවස්ථාවන් කිහිපයක සේයාරූ සහ දර්ශන.

Devastation: Incredible photographs show how New Zealand 's 7.8 magnitude earthquake lifted the seabed two metres - and exploded through the sandDamage: The enormous 7.8 magnitude earthquake not only tore apart the seabed, but homes and roadways, and some of the country's famed mountain areas

පසුගියදා ඒකක 7 යි දශම ක භූ කම්පනයක් හට ගැනීමෙන් පසුව නවසීළන්තය පසු කම්පන රැසකට මුහුණ දුන්නා.
මේ වන විටත් එරටට අධික වැසි තත්ත්වයක් හා පසු කම්පන තත්ත්වයන් වාර්තාවන බවයි ඩේලි මේල් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන්නේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න