වොකස්වැගන් කම්හලේ ඉදිකිරීම් ජනවාරි මුල ඇරඹෙයි

පසුගිය මැතිවරණයේදී ලබාදුන් පොරොන්දුවට අනුව ලෝ ප්‍රකට වොක්ස්වැගන් ආයතනයේ කර්මාන්තශාලාවක් මෙරට තුල ඉදිකිරීම ලබන ජනවාරි මාසයේදී ආරම්භ වනවා.
ඊට අදාළ ඉඩම් පවරා ගැනීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අය වැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයට එක්වෙමින් සදහන් කළේ.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: