අබිරහස් ආලෝක වස්තුවකින් පෘථවියට රේඩියෝ සංඥා

විශ්වයේ අබිරහස් වස්තුවකින් අති දියුණු මට්ටමේ රේඩියෝ තරංග හා ගැමා කිරණ නිකුත් වෙමින් පවතින බව විද්‍යාඥයන් අනාවරණ කර තිඛෙනවා.
මෙම සංඥා ක්‍රමයෙන් වඩාත් වර්ධනය වෙමින් ලැඛෙමින් බවතින බවද විද්‍යාඥයන් අනාවරණ කළා.
සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයට පිටතින් සිට ලැඛෙන මෙම සංඥා නිකුත් කරනු ලබන වස්තුව කවරක්දැයි විද්‍යාඥයන් මෙතෙක් අනාවරණ කරගෙන නැහැ.
කෙසේ වෙතත් එම දීප්තිමත් වස්තුව විද්‍යාඥයන් විසින් එෆ් ආර් බී 131104 ලෙස නම් කර තිඛෙනවා.
මේ අතර පෙන්සිල්වේනියා සරසවියේ ආචාර්්‍යවරුන් පිරිසක් පෙන්වා දෙන්නේ මෙම කිරණ හා තරංග මිය යමින් සිටින සූර්‍යයකු විසින් නිකුත් කරනු ලබන බවට සැක මතුවන බවයි.
එය ඇතැම්විට කලු සිදුරක් ආසන්නයේ පිහිටි තරු 2ක් විසින් නිකුත් කරනු ලබන බවටද සැක පල කර තිඛෙනවා.
කෙසේ වෙතත් තවත් පිරිසක් පෙන්වා දෙන්නේ විශ්වයේ ජීවය සොයමින් පැමිණෙන බුද්ධිමත් ජීව කොට්ඨාශයක සංඥා මෙසේ රේඩියෝ තරංග ලෙස ලැඛෙමින් පවතින බවයි.- අමල් අල්මේදා

Astronomers found evidence of a wave of a trailing signal of gamma-rays following a burst of radio waves, which  from an elusive objects, which they say could help to narrow down the origin of FRBs.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න