ජගත් අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය අසල තවත් අබිරහස් යානා(Video)

ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්තානය ආසන්නයෙන් යළිත් පියාඹන වස්තූන් දර්ශනය වී තිබෙනවා. ඒ මොහොතේදීම ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සජීවී විකාශය ක්ෂණිකව අත්හිටුවීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ. මේ එම පැහැදිලි නොකළ පියාඹන වස්තූන් ජාත්‍යන්තර අභ්‍යාවකාශ මධ්‍යස්ථානය අසලින් ගමන් ගත් ආකාරයයි.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න