සඳේ අයිතිය තහවුරු කිරීමට අමෙරිකාව හා රුසියාව සටනක

සද මත කදවුරක් පිහිටුවා එහි අයිතිය තහවුරු කිරීමට රුසියාව සැලසුම් කර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව ස්ථීර වශයෙන්ම සෑම අවස්ථාවකදීම අභ්‍යාවකාශගාමීන් 12 දෙනකු රැදී සිටින කදවුරක් සද මත පිහිටුවීමටයි රුසියාව තීරණය කර ඇත්තේ.
මෙම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති අතර එහි පර්යේෂණ කටයුතු මිනිසුන් රහිත යානයකින් සිදුකිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
මේ වන විට නාසා ආයතනයද සද මත ස්ථීර කදවුරක් පිහිටුවීම සදහා ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව තවත් වසර 5කින් එම ඉලක්කය ජය ගත හැකි බවයි නාසා ආයතනය නිවේදනය කර ඇත්තේ.
කෙසේ වෙතත් රුසියාවේ ජනාවාසය සද මත පිහිටුවීමට 2031 දක්වා කාලය ගත වනු ඇති බවයි ප්‍රකාශ වන්නේ.
කෙසේ වෙතත් මේ වන විට සද ජය ගැනීමට සමත්ව ඇත්තේ අමෙරිකාවයි.
රුසියාව පලමුවරට අභ්‍යාවකාශය ජය ගත් අතර දෙරට අතර තවදුරටත් විශ්වය ජය ගැනීම සදහා පවතින්නේ දැඩි තරගයක්.
මෙය පෘථවියේ ආධිපත්‍යය තහවුරු කර ගැනීම සදහා පවතින අරගලය ඉක්මවා යන අරගලයක් බවට පත්වනු ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.
කෙසේ වෙතත් රුසියාව මෙම මෙහෙයුම සදහා ඒකාබද්ධව කටයුතු කිරීමට අමෙරිකාවට ආරාධනා කර ඇති බවටද වාර්තා පලවනවා.

Russian hopes to build a moon colony of 12 cosmonauts on the lunar surface. NASA scientists say it may be possible to build a permanent base (illustrated) housing 10 people within the next five to seven years for around $10 billion

Earlier this year the European Space Agency said it planned to work with Russia on its mission to land on the moon (right)In the 1960s the Soviets began developing their own designs for a manned mission to land on the moon with its N1-L3 Lunar Lander

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න