2019 හා 2022 අතර ලංකාවට දැවැන්ත ණය අර්බුධයක්

2019 හා 2022 දක්වා කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාව දැවැන්ත ණය අර්බුධයකට ලක්වනු ඇති බව රජය අද අනාවරණ කළා.
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ දැනට සියයට 70ඉක්මවා ඇති මෙරට ණය ප්‍රතිශතයේ වාර්ෂික ණය වාරිකය 2019 වසරෙන් පසු දෙගුණවීමට නියමිත බවයි.
පසුගිය සමයේ ලබාගෙන ඇති ණය අධිකවීම හේතුවෙන් එහි වාරික ගෙවීමට සිදුවීමයි මෙම තත්ත්වයට හේතුවී ඇත්තේ.
ර් අනුව දැනට වාර්ෂිකව ණය වාරිකය ලෙස ගෙවන ඩොලර් බිලියන 2ක මුදල ඩොලර් බිලියන 4ක් දක්වා වර්ධනය වනු ඇති.
ඒ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව දැවැන්ත ණය අර්බුධයකට ලක්වනු ඇති බවද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න