අය වැය ගොවියාට සුබයි / ජේ සී අලවතුවල

2017 අය වැය හරහා කෘෂිකර්මාන්තය හා ගොවියා ශක්තිමත් කිරීමට සාධනීය පියවර රැසක් ගෙන ඇති බව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හා පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩුපක්ෂයේ සහකාර සම සංවිධායක ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා.
මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සදහන් කළේ ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අය වැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයට එක්වෙමින්.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න