අස්ථි කොටස්වලට සමාන සාධක අගහරු මතින් හමුවෙලා

අගහරු ග්‍රහයා මත ගවේෂණ සිදුකළ කියුරියෝ සිටි රෝවරය විසින් ලබාගත් ජායාරූපයක මිනිස් අස්ථි කැබලිවලට සමාන අස්ථි කොටස් පවතින බව ප්‍රකාශ වනවා. පිටසක්වල ජීවය සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ හා ගවේෂණ සිදුකරන Paranormal Crucible කණ්ඩායම විසින් විශ්ලේෂණාත්මකව මේ බව පෙන්වා දෙනවා.
මෙම අස්ථි කොටස්වලට සමාන කොටස අගහරු ග්‍රහයා මත ජීවත්වූ බව කියන යම් ජීව කොට්ඨාශයකට අයත් ජීවියකුගේ බවටයි ඇතැම් පිරිස් මත පල කර ඇත්තේ. මේ එම විශ්ලේෂණාත්මක වීඩියෝවයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න