දිනේෂ්ගෙන් ආණ්ඩුවට හමුදා කුමන්ත්‍රණ තර්ජනයක්

රජය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ලබා නොදෙන්නේ නම් මෙරට තුල හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් ඇතිවිය හැකි බවට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කන්ඩායම් නායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
මන්ත්‍රීවරයා මෙම ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය සිදුකළේ අය වැය කාරක අවස්තා විවාදයේදීයි.
එම අවස්ථාවේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද සබා ගර්භයේ රැදී සිටියා. එම ප්‍රකාශයට ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් පලවූයේ දැඩි විරෝධයක්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න