දුම්රිය ගාස්තුවත් වැඩි වන ලකුණු

දුම්රිය ගාස්තු ඉහල නැංවීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට රජයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇතැයි තොරතුරු වාර්තාවනවා.

වසර ගණනාවකින් දුම්රිය ගාස්තු ඉහල නොදැමීම සැලකිල්ලට ගෙනයි මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත්ව ඇත්තේ.
මේ වන විට මෙරට පොදු ප්‍රවාහන සේවා වෙනුවෙන් රජය වාර්ෂිකව කෝටි 2500 ක පමණ පිරිවැයක් දරනු ලබනවා.
එහෙත් එම ව්‍යාපාර තවදුරටත් පවතින්නේ දැඩිසේ අලාභ ලබන මට්ටමකයි.
ඒ හේතුවෙන් අදාල පිරිවැය දිගින් දිගටම දැරීම රටේ ආර්ථීකයටද අහිතකර ලෙස බලපෑම් කරන බව මෙහිදී අවධාරණය වී තිඛෙනවා.
කෙසේ වෙතත් දුම්රිය ගාස්තු වැඩි වන ආකාරය මෙතෙක් අනාවරණව නැහැ.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න