බැදුම්කර ගණුදෙනු මහ බැංකුවෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශයට

මෙතෙක් කල් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදුකරන ලද බැදුම්කර ගණුදෙනු මහ බැංකුවෙන් ඉවත් කිරීම සදහා රජය ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගෙන ඇති බවට තොරතුරු වාර්තාවනවා.

ඒ අනුව බැදුම්කර මෙන්ම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් ඉවත් කිරීමට නියමිතයි.
ලබන වසරේ සිට එම කටයුතු මුදල් අමාත්‍යාංශය මගින් සිදුකෙරෙන බවද අදාළ වාර්තා අනාවරණ කළා.
ඒ වෙනුවෙන් 1949 මූල්‍ය නීති පනත සංශෝධනය කිරීමටද නියමිතයි.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රටේ පොලී අනුපාත ස්ථාවරව පවත්වාගැනීම සමගම රජය වෙනුවෙන් ණය ලබාගැනීමේ වගකීමද මේ වන විට දරනු ලබනවා.
මෙම කාර්යයන් දෙකම එකවර ඉටු කිරීමේදී ලැදියාවන් පිළිබද ගැටුමක් ඇති වන බවට විශේෂඥයන් ලබාදුන් මග පෙන්වීම මතයි රජය මේ කෙරෙහි අවධානය යොමුකර ඇත්තේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: