දෙරණට විරුද්ධව විශේෂ විමර්ෂණයක්

මාධ්‍ය නිදහස අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනා මත දෙරණ මාධය ජාලයට එරෙහිව විශේෂ විමර්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබෙනවා. එහි මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ කේ පී ජයන්ත මහතාගේ අත්සනින් යුක්තව නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ මාධ්‍ය නිදහස අයවභාවිතා කරමින් දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය අමාත්‍යාංශයට හා රජයට එරෙහි මෙහෙයුමක නරතව සිටින බවයි.
2016 ඔක්තෝම්බර් 16 වනදා ජනාධිපතිවරයා පනදම් ආයතනයේදී සිදුකළ කතාවක හරය වෙනස් කළ බවට දෙරණ නාලිකාවට චෝදනා එල්ල කෙරුණා.
ඊට අදාළව සිදුකළ පරීක්ෂනයට අනුව දෙරණ ආයතනය එම කතාවේ හරය වෙනස් කළ බවට තහවුරු වී ඇති බවයි නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.
ඊට අදාළව නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කරන බව ස්වාභාවිත යුක්තියේ මූලධර්මයන්ට අනුව එම ආයතනයට දැනුම්දී තිබියදී එය මුල් කර ගනිමින් රජයට හා අඅමාත්‍යාංශයට අපහාසාත්මක ප්‍රචාරයක් සිදුකරමින් පවතින බවයි නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.
ඊට දෙරණ ආයතනය විසින් රූපවාහානිය හා සිය ගුවන් විදුලියද භාවිතා කරමින් පවතින බවට චෝදනා එල්ල කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව මහජන සංඛ්‍යාත අවභාවිතා කරමින් මෙවන් කටයුතුවලට එරෙහිව කිසිදු ඉඩක් ලබා නොදන අතරම ඒ සම්බන්ධ විශේෂ විමර්ෂණයක් ආරම්භ කරන බවයි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරන්නේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න