දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් හඳුනා ගන්න නව පරීක්ෂණයක්..

ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ ලබා ගත හැකි දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හඳුනා ගැනීමට සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවලින් බැහැරව නව තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට කාලය එළැඹ ඇතැයි විශේෂඥ වෛද්‍ය, මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මහතා පවසයි. ඒ සඳහා ACT-N1 ජානමය පරීක්ෂණය වඩාත් සුදුසු බවද එතුමා කියා සිටී. “ක්‍රීඩා ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමේදී වඩාත් සැලකිය යුතු කාරණා තුනක් තිබෙනවා. ජානමය ලක්ෂණ, පුහුණුව සහ පෝෂණය එම කරුණු තුන. නමුත් අපි පෝෂණයට වගේම ජානමය ලක්ෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. මේ වන විට දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂණ ක්‍රම ලෝකයේ ඇති වී තිබෙනවා. ACT-N1 ජානමය පරීක්ෂණය එයින් එක් ක්‍රමයක්. මෙහිදී අපි පරීක්ෂා කරන්නේ ඉක්මනින් සංකෝචනය වන පේෂි ප්‍රමාණය(Fast Thitch). ඔලිම්පික් ජයග්‍රහණ ලබා ගත් කෙටිදුර ධාවන ශූරයකුගේ එම අගය සියයට 90ත් 95ත් අතර ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. ලංකාවේ හිමාෂ හේෂාන් එම පරීක්ෂණයට අපි යොමු කළා. ඔහුගේ අගයත් එවැනි ප්‍රමාණයක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හිමාෂ හේෂාන්ගෙන් ඔලිම්පික් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්…..” යැයිද මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා මහතා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේය. ඒ සේව් ද ස්පෝර්ට්ස් ක්‍රීඩා බුද්ධි මණ්ඩපයේදී අදහස් දක්වමිනි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න