සාමාන්‍ය පෙල විභාගයේ ප්‍රවේශපත් තැපෑලට / තොරතුරු ගන්න දුරකථන අංක 2ක්

2016 අපොස සාමාන්‍ය පෙල විභාගය වෙනුවෙන් වන ප්‍රවේශ පත්‍ර තැපල් මගින් යොමුකර ඇති බව විභාග දෙපාර්කමේන්තුව නිවේදනය කළා. එම අයදුම්පත් ලබන 25 වනදාට පෙර සිසුන්ට ලැබෙනු ඇති බවයි එහි දැක්වෙන්නේ. යම් හෙයකින් එම අයදුම්පත් එදිනට පෙර නොලැබුණහොත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ 0112 782 208 හා 0112 784 537 වන අංක ඇමතීමෙන් ඒ පිළිබද තොරතුරු ලබාගත හැකියි.
නොඑසේනම් ඒ සදහා 1911 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයද භාවිතා කළ හැකි බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.
ලබන 29 වනදා තෙක් ප්‍රවේශ පත් පිළිබද අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට කාලය වෙන් කර දී තිබෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: