උසස් පෙලට රොබෝ තාක්ෂණය ඇතුලු විෂයයන් 24ක්

ගණිත විෂය අසමත් වුවත් පාසල් සිසුනට දහතුන ශ්‍රේණිය දක්‌වා අඛණ්‌ඩව අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සඳහා නව විෂයයන් 24ක් හදුන්වා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය  අකිල විරාඡ් කාරියවසම් මහතා මේ බව අනාවරණ කළේ අය වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය යටතේ අදහස් දක්වමින්.

රොබොටෙක්‌ තාක්‍ෂණය ඇතුළුව විෂයයන් 24 ක්‌ මෙහිදී හඳුන්වා දෙන බව කී අමාත්‍යවරයා ඒ යටතේ සිසු දරුවන්ට ඵළදායි අධ්‍යාපනයක් ලබාගත හැකි බවයි කියා සිටියේ. මෙම විෂයයන් විසිහතර ඉගෙන ගැනීම සඳහා ගණිත විෂය සමත්වීම අනිවාර්ය වන්නේ නැහැ.

එහෙත් උසස්‌ පෙළ විද්‍යා, ගණිත විෂය ධාරාවෙන් ඉගෙනීම සඳහා සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය සමත්වීම අනිවාර්යය බවයි අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න