බාහිර උපාධි අර්බුධය නිමා වන ලකුනු

බාහිර උපාධි පාඨමාලා සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලුවට නව වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරි සති දෙක තුළ දී සකස් කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රතිඥා ලබාදී තිඛෙනවා.
ඒ ඊයේ පැවැති සාකච්ජාවකදීයි.
මෙහිදී බාහිර උපාධී සීමා කිරීමෙන් මතුව ඇති අර්බුධය පිළිබද අවධානය යොමුවී තිඛෙනවා.
මෙම සාකච්ඡාවේ දී ඉදිරිපත් වු අදහස් හා යෝජනා සැලකිල්ලට ගත් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස රජය විසින් අධ්‍යාපනයට ලබා දී ඇති පහසුකම් කිසිදු ලෙසකින් අහිමි නොකරන බවයි.
එමෙන්ම විවෘත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම මෙන්ම සීමා වී ඇති බාහිර උපාධි පාඨමාලා දිවයිනේ අනෙකුත් විශ්වවිද්‍යාලයන්හි ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳව ද මෙම සාකච්ඡාවේ දී අවධානය යොමුවු බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න