සද මත ඇවිදයන ජීවියකුගේ වීඩියෝ නිකුත් වෙයි

හදුනා නොගත් පියාසර වස්තු සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකානු ගුවන් හමුදාව ක්‍රියාත්මක කළ බ්ලූ බුක් වැඩසටහනේදී සොයාගත් විස්මිත වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැර තිඛෙනවා.
අතිශය රහසිගත ව්‍යාපෘතියක් වූ මෙහි තොරතුරු රැසක්ම පසුගිය සමයේ ලෝකයට අනාවරණවූ අතර මෙවර එසේ අනාවරණ කර ඇත්තේ විස්මිත වීඩියෝවක්.
එය ඇපලෝ 11 යානයෙන් සදට පා තැබූ ගගන ගාමීන් විසින් ලබාගත්තක් බවටයි ප්‍රකාශ වී ඇත්තේ.
මුලින්ම සදට ගිය ගමනේදී පියාසර යානා දුටු බවත් ඒවා විසින් තමන්ට ඉවත්ව යන ලෙස තර්ජනය කළ බවත් එඩ්වින් ඔල්ඩ්රින්ග් විසින් සිදුකළ අනාවරණය අප මීට පෙර වීඩියෝ දර්ශන සහිතව වාර්තා කළා.
එය තහවුරු කරමින් මෙවර ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ සද මත යම් ජීවියකු ඇවිද යන ආකාරයේ දර්ශනයක්.
මේ එම විස්මිත දසුනයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න