අගහරු මත කඩා වැටුණු යානයක් / ජායාරූප නිකුත් වෙයි

නාසා ආයතනය නිකුත් කළ අගහරු ග්‍රහයාගේ ජායාරූපයක කඩා වැටුණු පියාඹන පීරිසියක් පවතින බවට සංවාදයක් මතුව තිඛෙනවා.
ඩේලි මේල් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන්නේ මෙම සැක සහිත වස්තුව වැලි සහිත කාන්තාරයක් වැනි කලාපයක මධ්‍යයේ දිස් වන බවයි.
එම වස්තුව පවතින ස්ථාන ආසන්නයේ ආවාටයක්ද නිර්මාණයවී ඇති අතර එය මෙම අබිරහස් වස්තුව කඩා වැටීමෙන් හටගත්තක් බවටයි වාර්තා පලවන්නේ.
දැනට සිදුකර ඇති ගණනය කිරීම් අනුව මෙම පියාඹන පීරිසියක හැඩයකින් යුත් වස්තුව මීටර 190ක විෂ්කම්භයකින් යුක්ත වන බවයි පැවසෙන්නේ.
මේ එම වස්තුවේ ජායාරූප හා වීඩියෝ දසුන්.

Using photographs released by Nasa, YouTube channel 'UFOvni2012' has put together a video pointing out how a dark shape (pictured), that looks remarkably similar to a rock, could be a crashed UFO'If we take a look at the crash site we see that the UFO, which is approximately 190 metres wide, impacted the surface at a low angle ending up half buried in the Martian soil' the video saysNigel Watson, author of the UFO Investigation Manual, said: 'I think it is more likely to be a natural geological formation'. Pictured is a zoomed out view

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න