දුරකථනය අනුව ගති ලක්ෂණ කිව හැකියි / සමීක්ෂණයක් හෙළිකරයි

පුද්ගලයකු භාවිතා කරන ජගම දුරකතනය මගින් ඔහුගේ චරිත ස්වාභාවය හෙළිවන බව නවතම සමීක්ෂණයක් මගින් අනාවරණ කර තිඛෙනවා.
ඒ ලින්කන් විශ්ව විද්‍යාලය හා ලැන්චෙස්ටර් විශ්ව විද්‍යාලය ඒකාබද්ධව සිදුකරන ලද සමීක්ෂනයකට අනුවයි.
මෙම සමීක්ෂනය වෙනුවෙන් පුද්ගලයින් දහස් ගණනක් හා ඔවුන්ගේ දුරකථන සම්බන්ධ කරගෙන ඇති අතර එම පුද්ගලයින්ගේ ගති ලක්ෂණද මෙහිදී සැලකිල්ලට ගෙන තිඛෙනවා.
ඒ අනුව ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන භාවිතා කරන්නන් අයි ෆෝන් භාවිතා කරන්නන්ට වඩා අවංක හා නිහතමානි බවයි මෙම සමීක්ෂනයෙන් අනාවරණ කර ඇත්තේ.
එසේම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන භාවිතා කරන්නන් බොහෝ විට වැඩි වයස් පුද්ගලයින් වන අතර ඔවුන්ගෙන් බහුතරය පිරිමි පාර්ශවය බවද මෙහිදී හෙළිකර තිඛෙනවා.
එමෙන්ම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන භාවිතා කරන්නන් පුද්ගලික වාසි වෙනුවෙන් නීති කැඩීමට අඩු වශයෙන් යොමුවන්නන් බවද එහි සදහන්. කෙසේ වෙතත් ඇන්ඩ්‍රොය්ඩ් දුරකථන භාවිතා කරන්නන් ධනය ඉපයීම සම්බන්ධයෙන් හඹා නොයන්නන් ලෙසයි සමීක්ෂකයින් පවසන්නේ.
මේ අතර අයි ෆෝන් භාවිතා කරන්නන් ඛෙහෙවින් තරුණ පාර්ශවය වන අතර ඔවුන් වඩාත් විනෝදයට බර පුද්ගලයින් බව මෙහිදී අනාවරණවී තිඛෙනවා.
බොහෝ පිරිස් අයි ෆෝන් භාවිතය සිය සමාජීය තත්ත්වය ලෝකයට පෙන්වීමට සිදුකරන අතර එම උපාංගය පිළිබද වැඩි වශයෙන් නොතකන්නන් බවයි සමීක්ෂණයෙන් ප්‍රකාශ වන්නේ. එසේම අයි ෆෝන් භාවිතා කරන්නන් බහුතරය කාන්තාවන් ලෙසද මෙහිදී අනාවරණවී තිඛෙනවා.- අමල් අල්මේදා

A new study has found people who buy Android phones are more honest and humble than those who pick iPhones. Pictured is the iPhone 7 and 7 Plus

A new study has found people who buy Android phones are more honest and humble than those who pick iPhones. Pictured is the Google Pixel and Pixel XL

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න