දෙසැම්බර් පලමුවනදා සිට අඛණ්ඩ බස් වර්ජනයක්

දෙසැම්බර් පලමුවනදා සිට අඛණ්ඩ වර්ජනයකට යොමුවීමට බස් සංගම් කිහිපයක් තීරණය කර තිබෙනවා.
ලංකා පුද්ගලික බස් සමාගම් සමිති සම්මේලනය ප්‍රකාශ කළේ මේ සදහා බස් සංගම් කිහිපයක සහාය හිමිවන බවයි.
අවම ස්ථානීය දඩය රුපියල් 20,000 තෙක් වර්ධනය කිරීම නතර නොකරන්නේ නම් අනිවාර්යයෙන් වර්ජනයට යොමුවන බවයි සංගමයේ ලේකම් අංජන ප්‍රියන්ජිත් මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: