රාජ්‍ය ආයතන 250 කින් කෝටි 6,000ක අලාභයක්

රාජ්‍ය ආයතන 250 ට අධික සංඛ්‍යාවක් 2014 වර්ෂයේදී අලාභ ලැබූ ආයතන ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණ කෙරුණා.  ඒවා ලැබූ පාඩුව රුපියල් කෝටි 6000ක් පමණ වන බවයි  රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා  අය වැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින් ප්‍රකාශ කළේ.
එම ආයතන සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීම සඳහා නව පනතක් මගින් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය මණ්ඩලයක් පිහිටුවන බව කී ඇමැතිවරයා එම පනත මගින් පිහිටුවන ව්‍යවසාය මණ්ඩලය මගින් මේ පිළිබඳව තීන්දු ගැනීමේ බලය හිමිවන බවද කියා සිටියා.
රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්ගේ සභාපතිවරු ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත් කිරිමේ බලයද මෙම කමිටුවට හිමිවනු ඇති.
ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයට ඉල්ලුම් කළ අධිසුඛෝපභෝගී ගුවන් යානය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා රුපියල් කෝටි 145ක අලාභයකත් සිදුව ඇති බවද මෙහිදී ප්‍රකාශ වුණා.
කෙසේ වෙතත් එම අලාභය අය කරනු ලබන්නේ කවරෙක්ගෙන්දැයි පැනයක් මතුවන බවද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න