දුම් පානය කරන්නන් කුමක් හෝ මානසික රෝගයකින් පෙලෙන බව හෙළිවෙයි

දුම්පානය කරන්නන් කෙටි කළක් තුල බරපතල මට්ටමේ විවිධ මානසික රෝගවලට ගොදුරු වන බව  Northumbria සරසවියේ  මනෝ විද්‍යාඥයන් දෙපලක් අනාවරණ කර තිඛෙනවා.
Heffernan හා  Anna-Marie Marshall යන ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ දුම් පානය කරන්නන් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට වඩා කලින් මරණයට පත්වීමේ තුන් ගුණයක පමණ හැකියාවක් තිඛෙන බවයි.
දුම්පානය කරන්නන් පිළිකා , හදවත් රෝග, පෙනහලු ගැටලු , වකුගඩු රෝග ආදිය මෙන්ම වාචික ගැටලු සදහාද වේගයෙන් බත්වන බවයි මනෝ විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.
එසේ ශාරීරික මට්ටමින් සිදුවන හානියට වඩා වැඩි හානියක් දුම්පානය කරන්නන්ට මානසික මට්ටමින් සිදුවන බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.
දුම්වැටියක පවතින විවිධ රසායනික වර්ග 4,000 ක් පමණ ප්‍රමාණයෙන් විවිධ මට්ටමේ මානසික සංකූලතා ඇති කරන බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.
එය බරපතල මට්ටමේ සිට සුලු තත්ත්වයන් දක්වා පවතින බවද සදහන්.

Cigarettes contain over 4,000 chemicals. Long-term build-up of these toxic chemicals can damage the brain, leading to deficits in learning and memory

දුම්වැටියක පවතින රසායනික අතරින් 50 ක්ම විෂ මට්ටමේ ඒවා බවයි හෙළිකර ඇත්තේ. දුම්පානය කරන්නන් පහසුවෙන් අමතක වන රෝගයකට හා මනසින් සිතා මුඛයෙන් වචන පිට කිරීමේදී ගැටලුවකට ලක්වන බවද එහි සදහන්.
සති 12ක කාලයක් අඛණ්ඩව දුම් පානය කරන සියලු තැනැත්තන් මෙහි ගොදුරක් බවට පත්වන බවයි විද්‍යාඥයන් අවධාරණය කරන්නේ.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න