නව පක්ෂය වෙනුවෙන් මහින්ද – බැසිල් මත ගැටුමක

ගොඩනඟමින් සිටින පක්‍ෂයේ නායකත්වය තාවකාලිකව මහින්ද රාජපක්‍ෂ ලබාගෙන කෙටි කාලයකින් නාමල් රාජපක්‍ෂට පැවරීමේ සූදානමක් හෙළි වීමෙන් එය තුළ සිටින මුල් පෙළේ නායකයන් අතර බරපතල ගැටුම් නිර්මාණය වී තිබෙන බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා.

පසුගිය සතියේ බැසිල් රාජපක්‍ෂ සහ මහින්ද රාජපක්‍ෂ අතර ඇති වූ ගැටුම එළියට පැමිණීමට තරම් බරපතල වූ බව අනාවරණය වේ. මහින්දව බලෙන් හෝ නායකත්වයට ගේන බව ප‍්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී බැසිල් රාජපක්‍ෂ ප‍්‍රකාශ කිරීමත් එම ප‍්‍රකාශය සම්බන්ධ මතභේදයන් මහින්ද රාජපක්ෂ සිය ප‍්‍රතිචාරයන් මාධ්‍ය ඉදිරියේ පවා කෝපජනක ලෙස දැක්වීමත් ගැටුම් තීව‍්‍ර වීමේ ප‍්‍රතිඵලයක් බව හෙළි වේ.

බත්තරමුල්ලේ පවත්වාගෙන යන මහින්ද රාජපක්‍ෂගේ සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය මෙහෙයැවීම සම්බන්ධයෙන් බැසිල් රාජපක්‍ෂ විසින් කරගෙන යන බවද මේ නිසා කෝපයට පත්ව සිටින මහින්ද රාජපක්‍ෂ තමන්ට කාර්යාලය පවත්වාගෙන යාමට පවා මුදල් නැති බව ප‍්‍රකාශ කර දැන් එම කාර්යාලයේ කාමරයක් කුලියට ගැනීමට සිදුව තිබෙන්නේ යැයි ප‍්‍රකාශ කළ බවත් අනාවරණය වේ.

මහින්ද රාජපක්‍ෂ චීනය බලා පිටත්ව ගියේ බැසිල් – මහින්ද ගැටුම බරපතල වී තිබෙන පසුබිමක බවද ගැටීම සම්පූර්ණයෙන්ම නාමල් රාජපක්‍ෂ මුල් කරගෙන ඇතිව තිිබෙන බවද තහවුරු වී තිබිණ.(LKT)

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න