පෘථවියේ ගිනි කදු නැති රටවල රහස හෙළිවෙයි

පෘථවියේ සැතපුම් 620ක් අභ්‍යන්තරයේ පවා මුහුදු ජලය තැන්පත්ව තිබෙන බව බව නවතම පරීක්ෂණයකදී අනාවරණවී තිබෙනවා. ෆ්ලොරීඩා රාජ්‍ය විශ්ව විදයාලය හා එඩින්බරෝ සරසවිය ඒකාබද්ධවයි මෙම පරීක්ෂනය සිදුකර ඇත්තේ. පර්යේෂකයින් පෙන්වා දෙන පරිදි පෘථවියේ බරින් සියයට 1යි දශම 5ක ප්‍රමාණයක් වන ජල මට්ටමක් පෘථවියේ අභ්‍යන්තරයේ මෙසේ ගබඩා වී ඇති බවයි.
එම අභ්‍යන්තරයේ ජලය සමග දැවැන්ත දියමන්ති ප්‍රමාණයක් තැන්පත්ව සිටින බවද විද්‍යාඥයන් මෙහිදී අනාවරණ කර තිබෙනවා.
පෘථවිය මධ්‍යයේ පවතින ලාවා හා අධික උණුසුම පිටතට පැමිණීම වලක්වමින් මෙම ජල ප්‍රමාණය පෘථවියේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන බවද පර්යේෂකයින් හෙලිකර තිබෙනවා.
එම තත්ත්වය දුර්වල ස්ථානවල ගිනි කදු සක්‍රීය වන බවත් අනාවරණයේ සදහන්. යම් රටකට ගිනි කදු බලපෑමක් නොපවතින්නේ නම් එම රට පහල භූමියේ විශාල තැන්පත් ජල ධාරිතාවයක් පවතින බවයි මෙහිදී හෙලිව ඇත්තේ.
එමෙන්ම පෘථවියේ භූ තැටි ගමන් කිරීම සිදුවන්නේද මෙම ජල මට්ටම හරහායි.
ඒ අනුව පෘථවිය අභ්‍යන්තරයේ පවතින මෙම දැවැන්ත ජල ප්‍රමාණය පෘථවියේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සුරක්ෂිත වන පරිදි කටයුතු කළ යුතුව ඇතැයිද පර්යේෂකයින් අවධාරණය කර තිබෙනවා.

Water covers around 70 per cent of the Earth's surface, but a huge amount also lies inside our planet. Two new studies suggest that there may be vast quantities of water as far as 620 miles (1,000 kilometres) below the surface 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: