ඔබටත් නොමිලේම වෙබ් අඩවියක්

වර්තමානය වන විට මෙරට අන්තර්ජාල හා සමාජ මාධ්‍යවල ප්‍රබල ක්‍රියාකාරීත්වයක් දක්නට ලැඛේ. ඒ සමග ජනගහනයෙන් සියයට 15කට පමණ ආසන්න පිරිසක් සෘජුව සබැදිව සිටී. කෙසේ වෙතත් සමාජ මාධ්‍යයන් බහුතරයක් ක්‍රියාත්මක වනු ලබන්නේ සදාචාරාත්මක හා මාධ්‍යයට අදාළ විනය සමග ද යන්න පිළිබද මතුකරන්නේ පැහැදිලි ගැටලුවක්. නළගණන්ගේ විකාර වැනි කාන්තා අඩ නිරුවත් ජායාරූප හා අතිශය සංවේදී සිද්ධීන් පවා විනයකින් තොරව ඇතැම් වෙබ් අඩවි වාර්තා කරනු ලබන්නේ එම ගැටලුවේ තරම පෙන්නුම් කරමින්.
අප ලංකා ඒ නිවුස් වෙබ් අඩවිය කිසිදු අවස්ථාවක එවන් ජායාරූප හෝ සමාජයට අහිතර දෑ පල නොකරන අතර අපගේ අපේක්ෂාව වන්නේ එවන් හරයාත්මක ආකාරයේ මාධ්‍ය භාවිතාවක් සිදුකිරීම හා එවන් කටයුතුවල නිරතවන්නන්ට සහාය ලබාදීමයි.

ඒ අනුව ගුණාත්මක වෙබ් මාධ්‍ය භාවිතයක් වෙනුවෙන් යහපත් අපේක්ෂා සහිත පිරිසකට නොමිලේ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරදීමට අප සූදානම් බව මෙසේ දන්වනු ලබන්නේ ප්‍රීතියෙනි.
ඒ අනුව ගුණාත්මක වෙබ් අඩවියක් පිළිබද ඔබගේ යෝජනාව පහතින් අප වෙත යොමු කළ හැකිය. ඒ සදහා කිසිදු කොන්දේසියක් අදාළ නොවන අතර ඔබගේ අපේක්ෂාව යහපත් නම් ඒ පිළිබද තෝරාගන්නා පිරිසකට අප අපගේ පූර්ණ සහාය ලබාදෙන්නෙමු.
(ගොසිප් වෙබ් අඩවි සදහා අයදුම් නොකරන්න)

අප මේ වෙනුවෙන් තෝරාගනු ලබන්නන් පිළිබද ඉදිරියේදී ඔබ වෙත දැනුම් දෙන්නෙමු.
ස්තූතියි

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න