වාද්දූවේ දුම්රියක මෝටර් රථයක් ගැටී 5ක් මරුට

වාද්දූව පොතුපිටිය දුම්රිය ස්තානය ආසන්නවේදී මගී දුම්රිය මෝටර් රථයක් ගැටීමෙන් පුද්ගලයින් 5 දෙනකු මරණයට පත්ව තිබෙනවා.
අප වාර්තාකරු පැවසුවේ එකම පවුලේ සාමාජිකයින් පිරිසක් සහිත රතු පැහැති මෝටර් රථයක් මෙසේ දුම්රියේ ගැටී ඇති බවයි.
අපරික්ෂාකාරී අන්දමින් දුම්රිය හරස් මාර්ගය හරහා ගමන් කිරීමට යාමේදීයි මෝටර් රථය මෙම අනතුරට ලක්ව ඇත්තේ.
අනතුරින් රථයේ ගමන් කළ සියලු දෙනා මරණයට පත්ව තිබෙනවා.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න