ටොප් ටෙන්ට උත්තර දෙන්න ආණ්ඩු පක්ෂයේ හදිසි හමුවක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඉල්ලීිම මත ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශේෂ රැස්වීමක් අද කැදවා තිඛෙනවා.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ආණ්ඩුවට එල්ල කරන අසත්‍ය චෝදනා සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අවධානය යොමුකිරීමට නියමිතයි.
ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශේෂ රැස්වීම අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ශ්‍රී ජයවර්ධන පුර කෝට්ටේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී මෙම සාකච්ජාව පැවැත්වෙනවා.

මන්ත්‍රීවරුන් කළ ඉල්ලීිම ප්‍රකාරව සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් මෙම රැස්වීම කැදවීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු වන මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා විසින් 2002 – 2004 වර්ෂයන්හිදී ද මෙලෙස එවක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමැතිවරුන් “ටොප් ටෙන්” ලෙස හඳුන්වමින් බොරු චෝදනා එල්ල කළ බවද මන්ත්‍රීවරුන් විසින් අවධානයට ලක්කර තිඛෙනවා.

 

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න