අයින්ස්ටයින්ටත් වැරදිලා / ආලෝකයේ වේගය අස්ථාවරයි

ආලෝකයේ වේගය සම්බන්ධයෙන් මහා විද්‍යාඥ ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් ඉදිරිපත් කර තිබූ මත බිද වැටෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිඛෙනවා.
ඒ විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් විසින් ආලෝකයේ වේගය සම්බන්ධයෙන් නවතම මතයක් ඉදිරිපත් කිරීමත් සමගයි.
ඒ අනුව ලන්ඩනය මුල් කරගත් විද්‍යාඥයන් පිරිසක් පවසන්නේ ආලෝකයේ වේගය සම්බන්ධයෙන් අයින්ස්ටයින් ඉදිරිපත් කළ ස්ථාවර මතය වැරදි බවයි.
අයින්ස්ටයින් ලොව හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ ආලෝකයේ වේගය ස්ථාවරව ගමන් කරන බවයි. එම වේගයේ කිසිදු වෙනසක් නොමැති බවත් ඔහුගේ නියමය වුණා.Albert Einstein's ground-breaking theory of relativity is built on the foundation that the speed of light remains constant 
ඒ අනුව ලෝකය පුරා ආලෝකයේ වේගය ස්ථාවරය ය මතය පිළිගත් අතර පෘථවියට විශාල දුරකින් පවතින වස්තූන් මනිනු ලැබුවේ ආලෝක වර්ෂ වේගය තුලිනුයි.
අයින්ස්ටයින් ප්‍රකාශ කළ පරිදි ආලෝකයේ වේගය තත්ත්පරයට කිලෝමීටර ලක්ෂ 3ක වේගයකින් ගමන් කරනු ලබනවා.
එය දෙවන තත්ත්පරයේදීත් එම වේගයෙන්ම ගමන් කරන බවයි එහි දැක්වුණේ.
එම ආලෝකය වසරකදී ගමන් කරන දුර ප්‍රමාණය ආලෝක වර්ෂයක් ලෙසයි හැදින්වුණේ.
කෙසේ වෙතත් ඒ සම්බන්ධ නවතම ගණනය කිරීම් අනුව ආලෝකය විශ්වය හරහා ගමන් කිරීමේදී මොහොතින් මොහාත වෙනස් වන බවයි තහවුරු වෙමින් පවතින්නේ.
විශ්වයේ හැඩය , ප්‍රසාරණය ආදී සාධක ඊට මුල්ව තිඛෙනවා.
ඒ අනුව විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ පලමු තත්ත්පරයේදී ගමන් කරන කිලෝමීටර ලක්ෂ 3 දෙවන තත්ත්පරයේදී වෙනස් වන බවයි.
මේ අනුව මහා විද්‍යාඥයාගේ මතය බිද වැටෙන අතර මෙතෙක් පෘථවියේ සිට අභ්‍යාවකාශ වස්තූන්ට පවතින ගණනය කළ දුර ප්‍රමාණයන්ද නිවාරදි නොවන බව පිලිගැනීමට සිදුව තිඛෙනවා.
කෙසේ නමුත් මෙම මතය සාධාරණීකරණය කිරීමට තවත් ගණනය කිරීම් සිදුකරන බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.If light travelled at a constant speed, then not enough time has passed since the Big Bang for photons to have reached across the universe, resulting in what scientists call the Horizon Problem (stock image)
කෙසේ වෙතත් පෘථවියට ආලෝක වර්ෂ වේගය ඉක්මවිය හැකි ආකාරයේ පහසුවක් මෙම අනාවරණයෙන් හිමි නොවන බවද සදහන්.
මක්නිසාද යත් ආලෝකය තත්ත්පරයට කිලෝමීටර 300,000 ක් ගමන් කළද පෘථවියේ මෙතෙක් නිෂ්පාදිත වේගවත්ම රොකට්ටුවේ වේගය තත්ත්පරයට කිලෝමීටර් 16ක් පමණක් වීම නිසයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න