වෙබ් මාධ්‍යයට බලපෑම් එපා /වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය ඉල්ලයි

වෙබ් මාධ්‍යකරණයට එරෙහිව මර්ධනිය තත්වයක් රටතුල ඇතිකිරිමට දරන සකලාකාර උත්සාහන් හෙළා දකින බව වෘත්තිය වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

ඔවුන් මෙම අදහස් පල කරන්නේ එහි කැදවුම්කරු ෆ්‍රෙඩී ගමගේ මහතාගේ අත්සනින් යුතුව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න

Close
%d bloggers like this: