සාමාන්‍ය පෙල විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර සංශෝධන කාලය අදින් අවසන්

2016 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රවේශපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් සංශෝධන සදහා ලබාදී ඇති කාලය අදින් අවසන් වනවා.
යම් විභාග අපේක්ෂකයකුට ඒ සදහා අවශ්‍යතාවයක් ඇත්නම් අද දිනයේ දී විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ 1911 ඇමතීමෙන් එම තොරතුරු ලබාගත හැකියි.
අද දිනයෙන් පසු යළි ඒ සදහා අවස්ථාව ලබා නොදෙන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එඩ්ලිව් එම් එන් ජේ පුෂ්පකුමාර මහතා සදහන් කළා.
මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය වෙනුවෙන් අපේක්ෂකයන් 700,000 කට ආසන්න පිරිසක් ඉදිරිපත් වනවා.
විභාග මධ්‍යස්ථාන 538 කදී දෙසැම්බර් 06 වනදා සිට 17 වනදා තෙක් වභාගය පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න