බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ ජීවිත කාලයේ වසර 17ක් නිදි

සෑම බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයකුම සිය ජීවිත කාලය තුල වසර 17ක් හා දින 41ක කාලයක් නින්දේ පසුවන බව අනාවරණවී තිඛෙනවා. ඒ නවතම සමීක්ෂනයකට අනුවයි. එරට වැඩිහිටියන් යොදා ගනිමින් සිදුකළ මෙම පර්යේෂණයේදී හෙළිව ඇත්තේ ඔවුන් ජීවිතයෙන් වැඩිම කාලයක් ගත කර ඇත්තේ නින්ද සදහා බවයි.
බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයකු සිය ජීවිතයෙන් වසර 12ක් රැකියාව වෙනුවෙන් වැය කරන බවද මෙහිදී හෙළිව තිඛෙනවා.
වසර 8 යි දින 110 ක කාලයක් රූපවාහිනිය නැරඹීම වෙනුවෙන් වෙන්කරන බවයි එහිදී හෙළිව ඇත්තේ.
එමන්ම වසර 3යි දින 10 ක කාලයක් නිවාඩු දින වශයෙන් එංගලන්ත ජාතිකයින් ගත කර ඇතැයිද එහි සදහන්.
මෙම පර්යේෂණයේදී හෙළිව ඇති පරිදි බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයින් සිය ජීවිතයෙන් වසර 3 යි දින 10ක් ගත කරනු ලබන්නේ ෆේස් බුක් ඇතුලු සමාජ මාධ්‍ය භාවිතයටයි.
වසරක් හා මාස 7ක කාලයක් විවිධ හමුවීම් සදහාද වසරක් හා මාස 3ක් විවිධ පිරිසිදු කිරීම් සදහාද ගතවන බවයි පැවසෙන්නේ.
බ්‍රිතාන්‍යයන් සිය සමීපතම පුද්ගලයා සමග ගත කරන කාලය ජීවිතයෙන් මාස 13ක් පමණක් වනවා.
අවන්හල් හා මත්පැන් අලෙවි හල් තුල බ්‍රිතාන්‍යයන් ජීවිතයෙන් වසරක් ගත කරන අතර ජීවිතයෙන් මාස 8 යි දින 2ක් සිනාසෙන බවද පැවසෙනවා.
විවිධ කටයුතු උදෙසා ජීවිත කාලයෙන් මාස 7ක් පෝලිම් තුල දිී සිටින බවත් විවාද කිරීම සදහා ජීවිතයෙන් මාසයක් බ්‍රිතාන්‍යයන් වැය කරන බවත් එහි සදහන්.
එමෙන්මජිීවිතයෙන් එක් දිනක් හා පැය 6ක් ඔවුන් කදුලු සලන බවයි මෙම වාර්තාවෙන් අනාවරණ කර ඇත්තේ.

The average person in the UK will spend over three years of their lives posting on social media, one year down the pub and 299 days expressing their emotions. Samsung commissioned the research, which looked at how UK adults are dividing their precious time (pictured)

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න