ලංකාවේ අවුරුදු 5ක දරුවෙක් ලෝක වාර්තාවකට සැරසෙයි(Video)

පස් හැවිරිදි ලාංකීය දරුවකු ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සූදානම් වනවා. ඒ ආවර්තිතා වගුවේ මුලද්‍රව්‍ය 118 අඩුම කාලයකින් කටපාඩමින් ඉදිරිපත් කරමින්.
එංගලන්තයේ හැට්ෆීල්ඞ් හි වෙසෙන මෙතූ මෙනුවර නමැති මේ පස්හැවිරිදි දරුවා ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකුගේ සහ වෛද්‍යවරියකගේ පුත්‍රයෙකි.
මෙතූ විසින් බිල හෙළිමට යන මෙම වාර්තාව පිහිටුවා තිබුණේ 8 හැවිරිදි ඉන්දීය දරුවකු විසිනුයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න