තැරුව්කරුවන්ට ගුවන් තොටුපල තහනම්

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ පොදු ප්‍රදේශ ලෙස සැලකෙන පැමිණීමේ ආලින්දයෙහි සහ බරාඳයෙහි (Arrival Lobby and Porch Area) ගැවසෙන තැරැව්කරුවන් වැළැක්වීම සඳහා 2010 අංක 14 දරන සිවිල් ගුවන් සේවා පනත සංශෝධනය කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු වී තිඛෙනවා.
මෙම පුද්ගලයන් විසින් අවසර නොගෙන ප්‍රවාහන පහසුකම් සැලසීම, අනවසර මුදල් හුවමාරුව හා ගමන් මළු පැටවීම වැනි නීතිවිරෝධී කටයුතුවල යෙදීම සිදුකරනු ලබනවා.
ඒ අනුව මෙම කටයුතු පාලනය කිරීම සඳහා දැනට පවතින්නාවූ නීති ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් සිවිල් ගුවන් සේවා පනත සංශෝධනය කිරීම සිදු කිරීමට නියමිතයි.

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න