බොරු වීරයන්ගේ පල නෑ / ජනපති පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි

රටේ දේශපාලන චරිත වීරයන් කිරීම නොව රට යහපත් මට්ටමකට ගෙන ඒමේ අවශ්‍යතාවය පවතින බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.
ජනාධිපතිවරයා මේ බව පැවසුවේ අය වැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේදී ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂ විවාදය අමතමින්.
ඇතැමුන් රට තුල අර්බුධ මතුකර වීරයන් වන්නට තැත් කළද එය ඉටු නොවන බවයි ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න