සුළි කුණාටු / භූ කම්පන පරදවන නිවස මෙන්න

භූ කම්පන හා සුළි කුණාටු තත්ත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂා වන පරිසර හිතකාමී ආරක්ෂිත නිවසක් හදුන්වාදී තිඛෙනවා.
බයෝ ඩූම්ස් නැමැති මෙම නිවස සකස් කරනු ලබන්නේ ඉතා ශක්තිමත් වීදුරු හා වානේ භාවිතා කරමිනුයි.
අර්ධ වෘත්තාකාරව නිමවෙන මෙම නිවාස රික්ටර් පරිමාණයේ ඒකක 8යි දශම 5 ක භූ කම්පනයකින් පවා කිසිදු උපද්‍රවයකින් තොරව ආරක්ෂා වනවා.
එමෙන්ම පැයට සැතපුම් 200 ක වේගයකින් හමන සුළි කුණාටුවකින් වුවද මෙම නිවස ආරක්ෂා වන බවයි පර්යේෂකයන් පවසන්නේ.

A firm has unveiled a luxurious design that is not only eco-friendly, but protects dwellers from earthquakes and wind. Called Biodomes, these glass and metal geodesic domes are available in 20 different variations that let owners add anything from an indoor pool to an apartment
මෙම විස්මිත නිවාස වර්ග 20 කින් නිර්මාණය වන අතර එහි කුඩාම නිවස වර්ග අඩි 64 කින් යුක්තයි.
එහි විශාලම නිවස අඩි 65 කි දිගින් යුතු වනවා.
දිනෙන් දින ලෝකය භූ කම්පන හා සුළි කුණාටු තත්ත්වයන්ගෙන් අවධානමට ලක්වන බැවින් එහිදී ජීවිත ඛේරා ගැනීමට වඩාත් උචිතම ක්‍රමවේදය ලෙසයි නව නිවස හදුන්වාදී ඇත්තේ.
මෙම නිවාස සදහා බලශක්තිය සූර්ය බලයෙන් සපයා ගැනීමද විශේෂත්වයක්.The firm says its design can withstand earthquakes up to 8.5 and 320 km/h gusts of wind and loads up to 20 tones per point of structure. Buyers can also buy an empty dome and turn it into a greenhouseThe firm says it uses 30 percent less energy to heat and cool the dome than it does a conventional building. Biodomes are also more efficient, according to the firm, because it requires less building materials to enclose more spaceThe sphere has 25% less surface area per volume enclosed than any other shape. ‘The dome combines the inherent stability of triangles with the advantageous volume-to-surface-area ratio of a sphere The domes are made with steel or aluminum alloys and laminated security glass that can be single, double or triple glazed. However, since these domes require a sturdy foundation they cannot be moved once they are established

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න