තරු දෙකක ගැටීමන් 2022 දී පෘථවියට දිස්වන බව විද්‍යාඥයන් කියයි

2022 වසරේදී සිදුවන දැවැන්ත තාරුකා පිපිරීමක් පියවි ඇසින් පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කළ හැකි බව මිචිගන් හී ග්‍රෑන්ඞ් රැපිඞ් අධ්‍යයන ආයතනයේ පර්යේෂකයින් අනාවරණ කර තිබෙනවා.
එහි මහාචාර්යය ලැරී මොල්නාර් පවසන්නේ දැවැන්ත ප්‍රමාණයේ තාරුකා 2ක් එකිනෙක ගැටී විනාශවීමෙන් පසු එක් සුපර්නෝවාවක් බවට පත්වීම මෙහිදී සිදුවන බවයි.
ඒ අනුව අදාළ පිපිරීම හා තාරුකා දෙක සුපර්නෝවාවක් බවට පත්වීම තුලින් ඇතිවන දැවැන්ත දීප්තිය සූර්්‍යාලෝකය මෙන් දිස්වනු ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.
මෙමගින් පෘථවි වාසීන්ට කිසිදාක දැකගත නොහැකිවූ ආකාරයේ දීප්තිමත් සුපර්නෝවාවක් පියවි ඇසින් දැක ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවන බවද පර්යේෂකයින් හෙලිකර තිබෙනවා.

Our night sky could be set to include a new star in 2022, if the predictions of a group of astronomers turn out to be correct, because of a supernova explosion. Supernovas are intense explosions caused  when two stars merge together. Pictured is an artist's impression

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න