පුරාවෘත්තයක් සැබෑවක් වෙයි – ලොවින් සැගවුණු – වදුරු දෙවියන්ගේ නගරය සොයාගනී

ගවේෂකයින් කණ්ඩායමක් සිදුකළ නවතම ගවේෂණයකදී මෙතෙක් මිථයාවක් ලෙස සැලකුණු පුරාවෘත්තවල කියවුණු වදුරු දෙවියන්ගේ නගරය සොයාගෙන තිඛෙනවා.
ඒ නිකරගුවාව හා හොන්ඩුරාස් රාජ්‍යයන්ට අයත් මෙතෙක් ගවේෂනය නොකළ වැසි වනාන්තර කලාපයේ තිබියදීයි.
මෙම වදුරු දෙවියන්ගේ නගරය පිළිබද එම රටවල පුරාවෘත්ත පවතින අතර වදුරු දෙවියන්ගේ ශාපය හේතුවෙන් එම ඉපැරණි ශිෂ්ඨාචාරය විනාශවී ගිය බවටයි එහි සදහන් වන්නේ.
කෙසේ වෙතත් මෙම පුරාවෘත්තය සම්බන්ධයෙන් ගවේෂනය කළ ලේඛක ඩග්ලස් පර්ස්ටන් ඇතුලු පිරිසක් විසිනුයි මෙම සැගව ගිය නගරය සොයාගෙන ඇත්තේ.
ඔවුන් මෙම නගරය සම්බන්ධ පුරාවෘත්ත හා ඒ පිළිබද පැරණි සිතියම් පවා මෙම ගවේෂනයට දායක කරගෙන තිබුණා.

මෙම නගරය වර්ග මීටර 20,000 ක කලාපයක පැතිර ඇති බවයි ගවේෂකයින් සදහන් කරන්නේ.
එහි වදුරු මූර්ති හා ගල් කැටයම් විශාල ප්‍රමාණයක්ද දක්නට ලැඛෙනවා.

16 වන සියවස තෙක්ම මෙම නගරය පිළිබද දසාධක පැවති අතර එහි අවසන් පදිංචිකරුවන් වසංගත තත්ත්වයන්ට ගොදුරුව තිබුණා.
තවත් පිරිසක් වහලුන් ලෙස යුරෝපයට ගන ගිය බවටද සාධක පවතිනවා.

මෙම ඉපැරණි සැගවුනු නගරය තුල පවතින බොහෝ නිර්මාණ අති විශිෂ්ට ඒකා බවයි ගවේෂකයින් අනාවරන කරන්නේ.
ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී වඩාත් පුළුල් ගවේෂනයකටද ඔවුන් සූදානම්ව සිටිනවා.

Discovery: The team were on the site of the city for a day before they discovered this carving, believed to be of a snarling jaguar, on the ground. The city's residents had left behind their homes and all their items when they fled

Carvings: On his first foray into the jungle to find the city in 2004, Elkins discovered these carvings on a rock, deep in the jungle. They showed a man planting seeds - a sign that a major farming civilization once existed in what is now thick foliageExcavation: Archaeologist Anna Cohen excavates stone vessels, one of which has a figure of unknown origin. Theories include the possibility that is a corpse bound for burial, a captive waiting sacrifice, or a half-monkey-half-human deityFoiled: Previous explorers including William Duncan Strong (his 1933 journal pictured) have been foiled by the dense foliage and proliferation of deadly creatures. This time, however, the team had technology on their sideLost: Somewhere in the valley of T1 (pictured), on the Honduran side of the Mosquitia rainforest, lies the lost 'City of the Monkey God', which was abandoned in the 16th century - but the dense foliage and mountains make it hard to exploreExplorers: Author Douglas Preston (front) formed a team including archaeologist Chris Fisher (rear), to find the city, which was said to have been evacuated after disease and slavery brought by Europeans led residents to believe they were cursed

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න