ලොව ප්‍රකට ඉපැරණි දැවැන්ත උමං ගස සුළි කුණාටුවක් මැද කඩා වැටේ

ලෝ ප්‍රකට කැලිෆෝර්නියාවේ සජීවී උමග ලෙස සැලකුණු දැවැන්ත ගස සුළි කුණාටුවක් හේතුවෙන් කඩා වැටී තිඛෙනවා.
මෙම අති දැවැන්ත ගසේ කද හරහා උමගක් සකස් කර තිබූ අතර එය තුලින් වසර 120කට වැඩි කාලයක් රථවාහන පවා ගමන් කරනු ලැබුවා.
කැලිෆෝර්නියාවේ බෝහෝ දෙනකු මෙම දැවැන්ත සංකේතයක් බදු ගසට ආදරය කළ අතර එය කඩාවැටීම පිළිබද අන්තර්ජාලයේ දහස් ගණනක් පිරිස අදහස් දක්වා තිඛෙනවා.
මේ එම ගසේ ජායාරූප හා එය කඩා වැටී ඇති ජායාරූපයි.

The giant sequoia, which was carved into a living tunnel over a century ago, has fallen

Facebook postමේ 1899 වසරේදී එම ගස හරහා මාර්ගය පැවැති ආකාරයයි.

A 1899 stereograph shows the Pioneer Cabin tree

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න