සද පෘථවියේ කොටසක් / වෙන්වූ හැටි විද්‍යාඥයන් හෙළිකරයි

පෘථවිය වටාපරිභ්‍රමනය වෙමින් පවතින අප චන්ද්‍රයා සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාඥයින් නවතම මත කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිඛෙනවා.
ඒ සදෙහි බිහිවීමට අදාළවයි.
පෘථවියට අයත් සද සැලකෙන්නේ වසර බිලියන 4 යි දශඹ 5ක සිට අප අතහැර නොයන පෘථවියේ සමීපතම සගයා ලෙසයි.
සද බිහිවීමට අදාළව පර්යේෂණ කළ විද්‍යාඥයින්ගේ නවතම මතය වන්නේ පෘථවිය අගහරු ග්‍රහයා වැනි ග්‍රහයකුගේ ගැටීමෙන් පසු සද බිහිවූ බවයි. ඔවුන් එම න්‍යාය ‘bombardment birth’ ලෙස නම් කර තිඛෙනවා.
මෙහි ඇති විශේෂත්වය වන්නේ සද පෘථවියෙහිම කොටසක් ලෙස විද්‍යාඥයින් විසින් නම් කර තිබීමයි.
පෘථවිය අගහරු වැනි විශාල ග්‍රහයකු හා ගැටීමෙන් පසු පෘථවියෙන් කැඩී ඉවත්වූ කොටසක් මෙසේ පෘථවියේ ආකර්ෂනයට ලක්ව චන්ද්‍රයකු වූ බව එහි දැක්වෙනවා.
පෘථවියට අතිශය සමාන සාධක සදෙහි පැවතීම හා සදේ කොටස්වලට සමාන පරිසරයක් කලහාරි කාන්තාරය වැනි කලාපවලින් අනාවරණවීම මෙම මතය තවත් පෝෂනය කරන්නක් ලෙසයි හදුන්වා ඇත්තේ.

මෙහිදී සද බිහිවීම සම්බන්ධයෙන් නව මත කිහිපයක්ම සැලකිල්ලට ලක්ව තිඛෙනවා. ඉන් එකක් වන්නේ පෘථවිය වටා එක්වූ අභ්‍යාවකාශ සුන්බුන් ඝනීභවනය වී පසුව සද බිහිවූ බවයි. කෙසේ වෙතත් එම න්‍යායට බහුතර සහායක් හිමිව නැහැ.
මේ සාමාන්‍ය දුරේක්ෂයකින් සද දැක ගත හැකි ආකාරයයි.

The Moon, our planet's constant companion for some 4.5 billion years, may have been forged by a rash of smaller bodies smashing into an embryonic Earth, researchers have revealed.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න