මොරගහකන්ද ජලාශයට ජනපති අතින් මංගල දියවර නිකුත් වෙයි

මොරගහකන්ද ජලාශය සඳහා මංගල දියවර අද නිකුත් කෙරුණා. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින්. පසුගිය රජය සමයේ කෘෂිකර්මාන්ත/ වාරිමාර්ග හා මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍ය වශයෙන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණා.

මහවැලි ව්‍යාපාරයේ අවසන් ව්‍යාපෘතිය ලෙසයි මොරගහකන්ද ජලාශය ඉතිහාසයට එක්වන්නේ. ජලාශයේ විශාලත්වය පරාක්‍රම සමුද්‍රය මෙන් හය ගුණයක් වන අතර කෘෂි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය ජලය/පානීය ජලය/ විදුලි බල සැපයුම ලෙස බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මොරගහකන්ද වාරි ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කර තිබුණා.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න