වදවී ගිය මැමත් දැවැන්තයාට විද්‍යාඥයන් පණ දෙයි

පෘථවියෙන් වදවී ගිය මැමත් ඇතුන් වසර 2ක් තුල යළිත් ලෝකය තුල බිහි කරන බව හාවර්ඞ් සරසවියේ විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර තිබෙනවා.
ඒ වසර 39,000 කට පෙර මිය ගිය මැමත් ඇතකුගේ කිසිදු උපද්‍රවයකට ලක් නොවී හිම පත්ලේ පැවැති සිරුරක් සොයා ගැනීමෙන් පසුවයි.
සයිබිරියාවෙන් මෙම මැමත් සිරුර සොයාගෙන තිබුනා.
එම සිරුරේ පටක මෙන්ම රුදිරය පවා සාමාන්‍ය මට්ටමින් පවතින බවයි තහවුරු කර ගෙන ඇත්තේ.
ඒ අනුවඩිී එන් ඒ තාක්ෂණය හා ක්ලෝනීකරණය භාවිතා කරමින් මැමත් ඇතුන් බිහි කිරීමයි විද්‍යාඥයන්ගේ අපේක්ෂාව වන්නේ.
මේ සදහා ආසියානු ඇතුන් හා මැමත් ඩී එන් ඒ මුසු කරමින් වසර 2ක පරීක්ෂණයක් සිදුකරන බවයි හාවර්ඞ් විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.
එය මේ වන විටත් ජයගෙන ඇති තාක්ෂනයක් වන බැවින් වසර 2කින් පසු මැමත් සතුන් ලොව පුරා වනාන්තර හා සත්වෝද්‍යානතුල දැකගත හැකි වනු ඇති.
එය සොබාදහම යළි පසුපසට ගෙන ගොස් මිනිසා ලබන ජයක් ලෙසයි විද්‍යාඥයින් හදුන්වා දෙන්නේ.
මේ එම මැමත් සිරුර හා පර්යේෂනය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයයි.

They became extinct thousands of years ago, but now scientists claim they are just two years away from bringing woolly mammoths back from the dead. Pictured is a 39,000-year-old female woolly mammoth found frozen in Siberian ice in 2013

The Harvard University scientists plan to use CRISPR gene technology to splice the preserved DNA of a frozen mammoth carcass with the DNA of an Asian elephantLyuba, the world's most well-preserved mammoth, went on display at the Natural History museum in 2014

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න