බිරිඳ අහිමි කළ කන්ද තනිවම සමතලා කළ වීරයා

දැවැන්ත කදු යායක් තනි මිනිසකුට කපා දැමිය හැකිද ? එය කිසිසේත්ම කල හැක්කක් නොවන බවට බොහෝ දෙනා පවසනු ඇත. එහෙත් සිය බිරිදගේ වියෝවට මුල්වූ දැවැන්ත කදු යායක් තනිවම කපා දමා ගමට මාර්ගයක් තැනූ විස්මිත මිනිසකු පිළිබද ඉන්දියාවෙන් වාර්තාවනවා. මේ එම විශිෂ්ටයාගේ කතාවයි.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න