කාමරවල බර ජනතාවට / නියෝජ්‍ය ඇමති අද වැඩ භාර ගනී

රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය ඇමැති ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතාට ප්‍රමාණවත් කාර්යාල පහසුකම් ලබා නොදීම නිසා ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානයේ නැගෙනහිර කු​ළුණේ 23 වැනි මහලේ කොටසක කාර්යාලය පවත්වා ගෙනයාම සඳහා මසකට ලක්ෂ 20 ක පමණ අමතර මුදලක් ගෙවීමට රජයට සිදුවෙන බවයි වාර්තාවන්නේ.
ඇමැති කබීර් හෂීම් මහතා විසින් නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා සඳහා මීට පෙර වෙන් කර තිබූ කාමර 8 න් 4ක් පවරා ගැනීම නිසා අලුතෙන් පත් කරන ලද නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා වෙනුවෙන් මාසිකව අමතර වැය බරක් දැරීමට රජයට සිදුව තිඛෙනවා.
නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා සඳහා ඉතිරි කාමර 4ට අමතරව මෙම ඉඩ ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට සිදුවී ඇති බව සදහන්.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න