මිල අධිකම මෝටර් රථය එයි – මිල කෝටි 250 යි

ලෝකයේ දැනට වැඩිම මිලකට අලෙවි වන මෝටර් රථය පිළිබද ඔබ අසා තිඛෙනවාද ? එය රෝල්ස් රොයිස් වර්ගයට අයත් නවතම Rolls-Royce-Sweptail මෝටර් රථයයි.එහි මිල මෙරට මුදලින් රුපියල් කෝටි 250  ඉක්මවනවා. මේ එම අධි සුඛෝපභෝගී විස්මිත මෝටර් රථය පිළිබදයි.

 

 

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න