ස්මාර්ට් යතුරු පැදියක් බිහිවෙයි

යතුරු පැදියේ නව පරම්පරාව ආරම්භ කරමින් සමාර්ට් යතුරු පැදියක් ලෝකයට හදුන්වාදී තිඛෙනවා. ඒ සුප්‍රකට බී එම් ඩබ්ලිව් සමාගම විසින්. ස්මාර්ට් තාක්ෂණයෙන් යුක්ත මෙම නව යතුරු පැදිය පිළිබද තොරතුරුයි මේ.

මෙම පුවත හුවමාරු කරගන්න.Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න