මෙරටට ආනයනය කරන වාහන ගණන සැලකිය යුතු පරිදි පහළට

ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන වාහන ප්‍රමාණය පසුගිය ජුනි මාසයේ සැලකිය යුතු මට්ටමකින් පහත ගොස් ඇති බව වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.
පසුගිය සමයේ මාසිකව රථ වාහන 40000 ක් පමණ මෙරටට ගෙන්වා තිබුණද එය මේ වන විට 27,000 ක් තෙක් පහත වැටී ඇති බවයි වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරන්නේ.
ආනයනික වාහන සඳහා ඉහළ බදු ප්‍රතිශත පැවැතීම හා රුපියලේ අගය අඩුවීම නිසා ආනයනික වාහනවල මල ගණන්ද යම් පමණකින් ඉහළ යෑම ඇතුළු ආර්ථික දුෂ්කරතා ගණනාවක් හේතුවෙන් වාහන අලෙවිය අඩු වූ බැවින් ආනයද පහත වැටී ඇති බවයි සංගමය වැඩිදුරටත් සදහන් කරන්නේ.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න