ආදායම් පනත සංශෝධනයට මැදිහත් වන්න / බන්දුල අස්ගිරියේදී ඉල්ලයි

ජනතාව මත බදු බර පැටවීමට රජය ගන්නා උත්සාහයට එරෙහි වන්නැයි අස්ගිරි මහනායක හිමියන්ගෙන් අද ඉල්ලීමක් කළ බව නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.
මහනුවරදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ආගමික ස්ථාන බදුවලින් නිදහස් කර තිබුණද රජය එය වෙනස් කිරීමටද තැත් කරන බවයි.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න