ජීවයේ උපත සහ පිටසක්වළ ගැන බුද්ධ දේශනයෙන් හෙළිවන දේ

ලෝකය හා පිටසක්වල ජීවය සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාඥයන් අඛණ්ඩ පරීක්ෂණ සිදුකරනවා. එහෙත් විද්‍යාඥයන්ටත් වඩා හොදින් බුදු හිමියන් විසින් අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රයේ ලෝකය හා ජීවයේ උපත පිළිබදවද කරුණු දක්වා ඇත්තේ වසර 2500කට පෙරයි. මේ එම කරුණු වඩාත් නිවැරදි බව පර්යේෂකයින් විසින් අනාවරණ කර ඇති ආකාරයයි.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න