ඩෙංගු / සීකා මඩින්න වඳ මදුරුවන් මිලියන 20ක් පරිසරයට

මධ්‍යම කැලිෆොර්නියාවේ ෆෙස්නෝ නගරයට වොල්බැකියා පිපියන්ටිස් නම් වූ බැක්ටීරියාව ආසාදනය කර වඳ කරන ලද ඊඩිස් ඊජිප්ටි මදුරුවන් මිලියන 20 ක් මුදා හැරීමට තීරණය කර තිඛෙනවා.
ඊඞීස් ඊජිප්ටි මදුරුවා ඩෙංගු / සීකා සහ චිකුන්ගුන්යා රෝගකාරකයකු ලෙස හඳුන්වන අතර පරිසරයට මුදාහරින පිරිමි මදුරුවන් මිනිසුන්ට දෂ්ට නොකරන බවයි විද්‍යාඥයන් හෙලිකරන්නේ.
මෙම මදුරුවන් හා සම්බන්ධ වන ගැහැණු මදුරුවන් බැක්ටීරියාව ආසාදනය වීමෙන් පසු මිනිසුන්ට දෂ්ට කළද ඒ වනවිට රෝග කාරක බෝ කිරීමේ හැකියාවක් ඔවුනට අහිමිවී යනවා.
වේරලි සමාගම සහ ඩීබග් ෆෙස්නෝ මදුරු මර්දන වැඩසටහන එක්වයි මෙය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ.
එක් සතියකට මිලියනය බැගින් සති 20 ක් ඇතුළත මදුරුවන් මිලියන 20 ක් පරිසරයට මුදාහැරීමට නියමිතව ඇත්තේ.
විද්‍යාඥයන් විසින් පරිසරයට මුදාහැරීමට නියමිත පිරිමි මදුරුවන් වොල්බැකියා පිපියන්ටිස් බැක්ටීරියාව ආසාදිත වඳ භාවයෙන් යුක්ත වන අතර පරිසරයේ සිටින ගැහැණු මදුරුවන් සමඟ සංසේචනයේ යෙදුණු පසු පිරිමි මදුරුවන්ගෙන් අදාළ බැක්ටීරියාව ගැහැණු මදුරුවාට සම්පේ‍්‍රෂණය වනවා.
එමගින් ගැහැණූ මදුරුවාට බිත්තර දැමීමට නොහැකි වන අතරමෙම ව්‍යාපෘතියෙන් මදුරුවන් බෝවීම ද පාලනය වන බවයි කියවෙන්නේ.
මෙම මදුරුවන් ජාන වෙනස්කර නිර්මාණය කළ මදුරුවන් නොවන බවත් මදුරුවන්ගේ ආයු කාලය ඉතා අඩු බැවින් ඩෙංගු / චිකුන්ගුන්යා සහ සීකා ලෝකයෙන් තුරන් කිරීමට හැකි බවයි විද්‍යාඥයන් පවසන්නේ.

follow and like us:
W3Schools

ඔබගේ අදහස අපට කියන්න